Návod – Propojení Leady a Google Analytics

Návod – Propojení Leady a Google Analytics

Zveřejněno: Říjen 23., 2017, Petra Vegnerová

Používáte Google Analytics a Leady? Pomůžeme vám data v Google Analytics rozšířit o B2B informace.

Potřebujete:

Jak?

Jakmile je propojení aktivováno B2B data uvidíte v Událostech v Google Analytics se zpožděním jen několika minut.

Stačí přejít na: Přehledy  -> Chování -> Události –> Přehled

Firemní návštěvnost můžete sledovat napříč celými Google Analytics pomocí předdefinovaného segmentu.

Proč?

Je to první krok k lepší práci s firemní návštěvností na vašich stránkách. Umožní Vám:

Více o přínosech propojení píšeme zde: http://blog.imper.cz/universal-analytics-a-leady/.

Cíl propojení

Propojení měření službou Leady do Google Analytics umožňuje zaznamenávat firemní návštěvnost na měřených stránkách přímo do Google Analytics.

Firemní návštěvy jsou do Google Analytics zaznamenávány včetně unikátního identifikátoru (IČ).

K měření není nutná žádná zvláštní akce návštěvníků.

Požadavky pro propojení

Pro propojení Leady a Google Analytics je nutné splnit 3 podmínky:

  1. Nasazený měřící kód Leady na všech měřených stránkách.
  2. Nasazený standardní měřící kód Google Analytics ve verzi Universal Analytics.
  3. Žádost o aktivaci propojení u Imperu a odeslání Google Analytics ID na adresu info@imper.cz.

Měřící kód Leady

Pro úspěšné propojení Google Analytics  se službou Leady je nutné mít vložený měřící kód Leady do všech stránek, ze kterých má být měřená firemní návštěvnost.

Stránky je pro měření možné registrovat na adrese: www.leady.cz

Kód musí být vložený do těla stránky ideálně před elementem: </body>

Příklad měřícího kódu Leady:

<script type=“text/javascript“>

            var leady_track_key=“Leady_property_ID„;

            var leady_track_server=document.location.protocol+“//t.leady.cz/“;

            (function(){

                       var l=document.createElement(„script“);l.type=“text/javascript“;l.async=true;

                       l.src=leady_track_server+leady_track_key+“/L.js“;

                       var s=document.getElementsByTagName(„script“)[0];s.parentNode.insertBefore(l,s);

            })();

</script>

 

Měřící kód Google Analytics

Vzhledem k použité technologii měření je nutné aby měřené stránky byly sledované pomocí  aktuální verze Google Analytics: Universal Analytics.

“Universal Analytics je novým provozním standardem pro službu Google Analytics. U všech účtů bude zakrátko požadováno, aby používaly technologii Universal Analytics.”

Pro správnou funkci měření je nutné použít standardní kód Universal Analytics.

Příklad měřícího kódu Google Analytics:

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject‘]=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,’script‘,’//www.google-analytics.com/analytics.js‘,’ga‘);

  ga(‚create‘, ‚UA-XXXXXXXX-X‘, ‚auto‘);

  ga(‚send‘, ‚pageview‘);

</script>

Jak poznat, že mám správnou verzi Google Analytics?

V administraci Google Analytics

V nastavení Služby (Property) je položka Údaje o měření (Tracking Info).

Starší verze Google Analytics mají sekci pojmenovanou Měřící kód (Tracking Code).

V měřícím kódu Google Analytics

Měřící kód nasazený ve vašich stránkách musí obsahovat řetězec:

analytics.js

Další informace

Další informace o rozeznání verze měřícího kódu najdete zde: https://support.google.com/analytics/answer/4457764?hl=en

Jak aktualizovat na Universal Analytics

Pokud jste zjistili, že používáte starší měřící kód, zde najdete informace potřebné k nasazení nové verze:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/upgrade/guide?hl=cs

Aktivaci integrace zajistí Imper – pošlete UA ID

Máte-li ve stránce nasazený měřící kód Leady i správnou verzi Google Analytics je potřeba kontaktovat vašeho Account Managera ve společnosti Imper nebo nám napsat na adresu: info@imper.cz a poslat nám adresu vašich stránek a ID účtu Google Analytics do kterého chcete, abychom data posílali.

ID Google Analytics naleznete po přihlášení ve svém Google Analytics účtu vedle názvu vašich stránek  ve formátu UA-XXXXXXXX-X.

Základní integrace

Pokud jste splnili základní požadavky pro propojení služeb, není nutné žádné další nastavení. Po aktivaci služby se naměřené návštěvy zobrazí v Universal Analytics s prodlevou maximálně několika minut.

Leady v událostech

Návštěvy jsou do Google Analytics zaznamenávány jako Události (Events).

Neleznete je v rozhraní pod položkou:

Přehledy  -> Chování -> Události –> Přehled -> Akce události

Doporučujeme si tento přehled uložit do Zkratek.

To je možné udělat kliknutím na “Zkratka” Následně budete mít přehled dostupný na dvě kliknutí.

Struktura odesílaných dat

Události jsou pro data z měření Leady vhodné, protože nevyžadují další nastavení.

Bohužel jsou ale omezené pouze na několik položek, proto jsou posílána pouze nejnutnější data a data vhodná k použití pro pokročilou segmentaci.

Každá událost obsahuje čtyři základní položky:

 

Abychom mohli posílat co nejvíce informací, oddělujeme informace v položkách symbolem: |

Akce události (Event Action)

Akce události jsou nejdůležitější položkou v rámci integrace. Vždycky obsahuje řetězec Leady_ a podle tohoto je možné je filtrovat.

Dokážeme rozpoznat firemní návštěvy zejména z České republiky a Německa a USA.

V případě českých firemních návštěv je do Akce události odeslán řetězec Leady_IČ obsahující unikátní identifikátor společnosti dohledatelný v obchodním rejstříku. 

Pro identifikované návštěvy z Německa je na pozici IČ použito číslo 49. 

V případě identifikovaných firemních návštěv, které nejsou z ČR nebo Německa je IČ nahrazeno číslem 0, tedy „Leady_0“.

Typická Akce v Google Analytics tedy může vypadat takto:  Leady_62583344

Kategorie události (Event Category)

Obsahuje informace o velikosti společnosti ve tvaru: Obrat | Počet zaměstnanců

např. 500-999 mil. | 4000-4999

Štítek události (Event Label)

Obsahuje informace o oboru podnikání společnosti Kategorie nejvyšší úrovně | Kategorie nejnižší úrovně

např. Stavebnictví | Demolice

Hodnota akce

Tato položka zůstává prázdná, protože není pro zvolené použití vhodná.

Základní segmenty

Segmenty v Google Analytics umožnují nastavit pravidla pro filtrování návštěvnosti.

Segmenty je možné si uložit a používat je ve všech přednastavených i vlastních reportech.

Pro rozlišení firemní návštěvnosti v GA doporučujeme používat minimálně segment obsahující pouze firemní návštěvnost.

B2B Visits

Takovýto segment je možné nastavit cestou:

Přehledy -> Přidat segment -> Nový segment -> Podmínky -> Akce události : začíná na :  Leady_

Segment je ke stažení zde:

Příklady použití

Porovnání poměru B2B návštěvnosti mezi placenými kanály:

TBA – Bude doplněný příklad

Propojení do Google AdWords

Google Analytics umožnují příme napojení do Google AdWords.

Díky tomu je možné používat data z Leady pro potřeby reklamních kampaní.

Propojení je potřeba nastavit primo v Google Analytics:

Správce -> Propojení účtu AdWords -> Nová skupina propojení

Vytvoření remarketingového publika

Remarketing v AdWords umožnuje cílit reklamu na uživatelé, kteří dříve navštívili vaše stránky.

V kombinaci s Leady tedy cílit reklamu jen na firmy, které byly na vašem webu.

Pro vytvoření publika je možné využít jakýkoliv, už připravený Segment (viz. B2B_Visits). Nebo vytvořit segment nový, který odpovídá cílové skupině, kterou chcete oslovit.

Publikum je potřeba vytvořit v Google Analytics:

Správce -> Služba : Remarketing -> Publikum -> Nový segment publika

Dále vybrat Zobrazení ze kterého budou data sdílena a účet v AdWords ve kterém bude možné publikum využívat.

Pak už stačí zvolit připravený segment a vhodně jej pojmenovat.

Speciální použití pro automatickou optimalizaci kampaní

Firemní návštěvy je možné nastavit v Google Analytics jako cíl.

Pak je možné tyto cíle naimportovat do Google AdWords a zvýšit tím počet konverzí na množství nutné pro aktivaci automatické optimalizace kampaní.

Toto nastavení doporučujeme pouze při splnění speciálních podmínek, kdy na vašich stránkách:

Pokročilé nasazení

V případě, že mate k dispozici webového analytika a nebo delší zkušenosti Google Analytics je možné využívat data z Leady v rámci Vlastních Dimenzí Google Analytics.

Použití vlastních dimenzí umožní:

Nastavení vlastních dimenzí

Vlastní dimenze jsou odesílány paralelně s událostmi.

Jakmile tedy máte aktivované propojení dat mezi Leady a GA jsou do vašeho GA účtu posílány i Vlastní dimenze.

Vlastní dimeze je nutné mít nastavené na správné pozici (10-14), mít je aktivní a mít je nastavené na úrovni Uživatel.

Struktura odesílaných dat

Abychom zamezili kolizi s daty která si již do GA posíláte jsou Vlastní deimeze Leady dostupné v rozsahu: cd=10 – cd=14.

Pro jejich použití je tedy nutné vytvořit všechny předchozí vlastní dimenze a nechat je prázdné nebo je posléze smazat.

Odesílaná data jsou párována podle následujícího klíče:

cd10={IČ}

cd11={Obrat}

cd12={Počet zaměstnanců}

cd13={Kategorie nejvyšší úrovně}

cd14={Kategorie nejnižší úrovně}

Vlastní dimenze jsou omezeny na pouze 150B. V případě nejdelších názvů kategorii je budou názvy zkrácené na maximální délku.

Sledování offline konverzí

TBA – Bude doplněny příklady

Příklady použití

TBA – Bude doplněny příklady

Regulární výrazy pro základní segmentaci

TBA – Bude doplněny příklady

Jak z Google Analytics odstranit data z Leady?

V současnosti není možné data jednou odeslaná do Google Analytics upravit / smazat zpetně.

Veškerá data z Leady je možné odstranit/upravit pomocí pokročilého filtru od data nasazení filtru.

Filtr je možné vytvořit touo cestou:

Správce -> Zobrazení : Filtry -> Nový Filtr

Vlastní filtr

Máte další otázky?

Neváhejte nám napsat na analytics@imper.cz

Sdílet článek:

Populární články