GDPR a dabábáze firem

GDPR a dabábáze firem

Zveřejněno: Květen 16., 2018, Petra Vegnerová

GDPR neboli nařízení o ochraně osobních údajů, je od 25.5.2018 významně skloňovaným pojmem, jak oblasti B2C a tak v oblasti B2B.  V českém právním prostředí tak obecné nařízení, které upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, specifikuje a stanovuje povinnosti a práva při zpracování osobních údajů. Ke zdokonalení stávajícího zákona došlo hlavně kvůli jeho zastaralosti a poměrně významné změně doby, kdy se osobní data a jejich sdílení rozšiřuje, a stává se tak dostupnějším a náchylnějším ke zneužívání.

 

GDPR se v sektoru B2B vztahuje primárně na jména a adresy živnostníků, statutárů a telefonních a e-mailových adres jak fyzických tak právnických osob. To znamená, že všechny aplikace, datové sety a další nástroje obsahující osobní data, není možné od žádné společnosti s podle právní legislativy EU získat, a to zdarma ani za úplatek. Podle EU a stanoviska na Úřadu na ochranu osobních údajů žádná společnost nedisponuje právem v žádném případě tato data třetím stranám poskytovat.

 

Jakou má GDPR spojistost s aplikací MERK?

 

Aplikace MERK je marketingovým nástrojem, který obsahuje nejaktuálnější a nejobsáhlejší informace firem a živnostníků v České a Slovenské Republice. Merk pomáhá získat nové zákazníky, lépe se starat o ty stávající, a segmentovat a lépe zacílit klientův trh a také monitorovat konkurenci.

Merk nabízí poskytnutí informací o kontaktních údajích zákazníků, ale data, která jsou skrz Merk předávána pochází z ověřených zdrojů a samotná aplikace žádná data neobsahuje. Takto získávaná data lze dále na základě “oprávněného zájmu” na základě článku 6 odst. 1 v souladu s GDPR dále legálně využívat. Data v souladu s oprávněným zájem jsou dostatečně chráněna vůči podvodům, lze je využít k ověření obchodních partnerů, zda nejsou v úpadku, nebo likvidaci a dokáží předcházet i Karuselovým podvodům, týkajících se úniků DPH.

MERK alias marketingový cloud

 

V aplikaci MERK k došlo k velmi důležité změně – z databáze firem se stal marketingový cloud. Poskytovaná data jsou tedy v souladu s nařízením GDPR. Aplikace MERK má dvě části – cloudové uložiště a cloudový náhledový software. Otevřená data jsou pravidelně skrz uložiště ověřována a stahována a díky softwaru je k nim možno získat přístup. Díky tomu všechna data získáte přímo z otevřeného zdroje, jsou vždy aktuální a jejich další užití pro obchodní, marketingové, analytické či účetní účely je v souladu s GDPR a platnou legislativou.

 

Sama aplikace Merk tedy žádná data neobsahuje, nevlastní ani neprodává či nepronajímá. Takto získaná data lze použít pro účely obchodu, marketingu, účetním účelům, k ověření obchodních partnerů či další analýze. Takto získaná data ale nelze dále šířit zdarma či za úplatu.

Takto získaná data jste získali vlastní silou, od přímého zdroje (státní registry a rejstříky) a v souladu s GDPR pomocí specializovaného nástroje. Tuto skutečnost jste schopni dozorovému orgánu kdykoliv prokázat. Naopak držení jakýchkoliv osobních dat získaných bez souhlasu dané osoby nebo prostřednictvím jakéhokoliv dodavatele se vystavujete riziku postihu.

Sdílet článek:

Populární články