GDPR neboli nařízení o ochraně osobních údajů, je od 25.5.2018 významně skloňovaným pojmem, jak oblasti B2C a tak v oblasti B2B.  V českém právním prostředí tak obecné nařízení, které upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, specifikuje a stanovuje povinnosti a práva při zpracování osobních údajů. Ke zdokonalení stávajícího zákona došlo hlavně kvůli jeho zastaralosti a poměrně významné změně doby, kdy se osobní data a jejich sdílení rozšiřuje, a stává se tak dostupnějším a náchylnějším ke zneužívání.

 

GDPR se v sektoru B2B vztahuje primárně na jména a adresy živnostníků, statutárů a telefonních a e-mailových adres jak fyzických tak právnických osob. To znamená, že všechny aplikace, datové sety a další nástroje obsahující osobní data, není možné od žádné společnosti s podle právní legislativy EU získat, a to zdarma ani za úplatek. Podle EU a stanoviska na Úřadu na ochranu osobních údajů žádná společnost nedisponuje právem v žádném případě tato data třetím stranám poskytovat.

 

Jakou má GDPR spojistost s aplikací MERK?

 

Aplikace MERK je marketingovým nástrojem, který obsahuje nejaktuálnější a nejobsáhlejší informace firem a živnostníků v České a Slovenské Republice. Merk pomáhá získat nové zákazníky, lépe se starat o ty stávající, a segmentovat a lépe zacílit klientův trh a také monitorovat konkurenci.

Merk nabízí poskytnutí informací o kontaktních údajích zákazníků, ale data, která jsou skrz Merk předávána pochází z ověřených zdrojů a samotná aplikace žádná data neobsahuje. Takto získávaná data lze dále na základě “oprávněného zájmu” na základě článku 6 odst. 1 v souladu s GDPR dále legálně využívat. Data v souladu s oprávněným zájem jsou dostatečně chráněna vůči podvodům, lze je využít k ověření obchodních partnerů, zda nejsou v úpadku, nebo likvidaci a dokáží předcházet i Karuselovým podvodům, týkajících se úniků DPH.

MERK alias marketingový cloud

 

V aplikaci MERK k došlo k velmi důležité změně – z databáze firem se stal marketingový cloud. Poskytovaná data jsou tedy v souladu s nařízením GDPR. Aplikace MERK má dvě části – cloudové uložiště a cloudový náhledový software. Otevřená data jsou pravidelně skrz uložiště ověřována a stahována a díky softwaru je k nim možno získat přístup. Díky tomu všechna data získáte přímo z otevřeného zdroje, jsou vždy aktuální a jejich další užití pro obchodní, marketingové, analytické či účetní účely je v souladu s GDPR a platnou legislativou.

 

Sama aplikace Merk tedy žádná data neobsahuje, nevlastní ani neprodává či nepronajímá. Takto získaná data lze použít pro účely obchodu, marketingu, účetním účelům, k ověření obchodních partnerů či další analýze. Takto získaná data ale nelze dále šířit zdarma či za úplatu.

Takto získaná data jste získali vlastní silou, od přímého zdroje (státní registry a rejstříky) a v souladu s GDPR pomocí specializovaného nástroje. Tuto skutečnost jste schopni dozorovému orgánu kdykoliv prokázat. Naopak držení jakýchkoliv osobních dat získaných bez souhlasu dané osoby nebo prostřednictvím jakéhokoliv dodavatele se vystavujete riziku postihu.