Budoucnost patří integracím

Zveřejněno: Duben 11., 2016, Petra Vegnerová

Aplikace Monitora sleduje trendy dnešní doby. Nejen, že je dostupná pro všechny varianty operačních systémů a má responzivní design, což umožňuje si data z ní zobrazit i v mobilních zařízeních, ale je také připravena na intergraci s dalšími nástroji, které jste zvyklí využívat k denní práci. V tomto ohledu je portfolio nástrojů, se kterými lze aplikaci Monitora propojit, bohaté.

Asi nejvýznamnější softwarovou skupinu, která bude zajímavá pro nejširší okruh uživatelů, jsou CRM systémy. Díky kvalitnímu API rozhraní lze integraci provést například s Microsoft Dynamics nebo Salesforce. Data z Monitory lze díky tomuto propojení automaticky ukládat do CRM. Pokud holdujete automatizaci, pak jistě oceníte další možnosti, jako nastavení RSS kanálu pro zasílání potřebných informacích o sledovaných tématech. Tuto variantu pak můžete povýšit na vyšší úroveň využitím aplikace Feedly, která funguje jako RSS, ale naservíruje vám data v líbivějším formátu.

Nelze nezmínit také jeden z nejvyužívanějších nástrojů pro správu projektů, Trello, nebo aplikaci pro moderní a rychlou interní komunikaci v týmu, Slack. V obou případech spočívá přidaná hodnota intergace těchto aplikací s Monitorou v rychlé informovanosti o publikovaném článku, který se tak dostane rychle mezi zainteresované členy týmu. Notifikace o článku může být také v případě Trello připsána přímo k určitému projektu, který aktuálně řešíte, například s PR agenturou. Nemůžeme zapomenout ani na v dnešní době tolik oblíbené sociální sítě, Facebook a Twitter.Pokud pak chcete mít přehled o úspěšnosti vašich PR aktivit, lze využít propojení Monitory s Google Analytics. Budete mít nejen přehled o počtu návštěv u konkrétního článku, ale také o průměrné době trvání návštěvy.

Sdílet článek:

Populární články